LokaleNet

LokaleNet to usługa umożliwiająca mieszkańcom na bieżąco, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie,wymianę informacji z administracją. Aby z niej skorzystać wystarczy komputer z dostępem do internetu.

Usługa umożliwia:

 • podawanie dowolnych informacji dla mieszkańców (możliwość podawania informacji dla wszystkich mieszkańców, grupymieszkańców lub konkretnego mieszkańca)
 • możliwość udostępnienia mieszkańcom dokumentów (np. sprawozdań finansowych, uchwał)
 • sprawdzenie salda; saldo może być pokazane w formie:
 • sumarycznej (jedną kwotą),​​
 • analitycznej w podziale na konta lub bez podziału na konta (podział na konta jest dostępny wówczas gdy rozrachunki z mieszkańcami prowadzone są osobno na poszczególne fundusze ,np. eksploatacyjny i remontowy)
 • tabeli
 • szczegółowy wydruk składników bieżącej zaliczki
 • szczegółowy wydruk ostatniego rozliczenia
 • wprowadzanie odczytów i przeglądanie historii wprowadzonych stanów wszystkich liczników w danym lokalu
 • zgłaszanie usterek i przeglądanie raportów wykonań przeprowadzonych prac związanych z  likwidacją zgłoszonych usterek
 • przeglądanie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości (opcja dostępna dla wybranej grupy mieszkańców np.Zarządu wspólnoty)
 • przeglądanie sald innych mieszkańców nieruchomości ( opcja dostępna dla wybranej grupy mieszkańców np. Zarządu wspólnoty)
 • przeglądanie etapów windykacji (opcja dostępna dla wybranej grupy mieszkańców np. Zarządu wspólnoty)

MMSoft s.c.
al. Krasińskiego 1/3 pok. 610 (DH JUBILAT)
31-111 Kraków
tel/fax : (12) 431 10 69
email: mmsoft@mmsoft.com.pl
www.mmsoft.com.pl

 

Google PageRank Checker | Pozycjonowanie | SEO Ranking Stron |