Jako zarządca prowadzimy dla Państwa niezbędną z perspektywy przepisów ustawy Prawo Budowlane dokumentację techniczną budynku. Wykonujemy zgodnie z przepisami prawa wszelkie wymaganie przeglądy techniczne nieruchomości. Organizujemy i nadzorujemy prowadzone przez wspólnotę remonty części wspólnych. W zakresie obsługi bieżącej, jesteśmy w stanie zapewnić każdej wspólnocie usługi dostosowane do jej potrzeb i finansów, od bieżącej konserwacji, przez stały, regularny serwis techniczny części wspólnych, aż po 24-godzinne pogotowie techniczne.